محاسبه آنلاین قیمت طلا

قیمت روز طلا ۴ تیر ۱۴۰۳ : 0 تومان

بر اساس فرمول محاسبه اتحادیه طلا

نرخ طلا
تومان
وزن طلا
گرم
اجرت ساخت
درصد
سود فروش
درصد

خرید طلا از بازار

خرید طلا از طلاسی

قیمت طلای محصول:

وزن ✕ نرخ روز طلا
0تومان

اجرت ساخت:

قیمت طلا ✕ 18 %
0تومان

سود فروش طلا:

(قیمت طلا + اجرت ساخت) ✕ 7 %
0تومان

مالیات:

(سود فروش طلا + اجرت ساخت) ✕ 9 %
0تومان

قیمت طلای محصول:

وزن ✕ نرخ روز طلا
0تومان

سود فروش طلا:

قیمت طلا ✕ 0.00 %
0تومان
مجموع: 0 تومان
مجموع: 0 تومان

خرید طلا از بازار

قیمت طلای محصول:

وزن ✕ نرخ روز طلا
0تومان

اجرت ساخت:

قیمت طلا ✕ 18 %
0تومان

سود فروش طلا:

(قیمت طلا + اجرت ساخت) ✕ 7 %
0تومان

مالیات:

(سود فروش طلا + اجرت ساخت) ✕ 9 %
0تومان
مجموع: 0 تومان

خرید طلا از طلاسی

قیمت طلای محصول:

وزن ✕ نرخ روز طلا
0تومان

سود فروش طلا:

قیمت طلا ✕ 0.00 %
0تومان
مجموع: 0 تومان

محاسبه قیمت نهایی طلا

در زمان خرید طلا از طلا فروشی یکی از عوامل مهم در قیمت نهایی محصول اجرت ساخت است. در این صفحه با وارد کردن اطلاعات لازم میتوانید قیمت نهایی طلای خود را محاسبه کنید و قیمت نهایی هر گرم طلای مد نظر را مشاهده کنید. پیشنهاد طلاسی به شما برای خرید طلا با هدف پس انداز طلاهای کم اجرت و بدون اجرت است. شما میتوانید به راحتی در طلاسی به مبلغ دلخواه طلای بدون اجرت خرید و فروش کنید.

نحوه محاسبه قیمت طلا

برای محاسبه قیمت طلا باید اجرت ساخت، سود طلا فروش، مالیات، قیمت روز طلا و وزن طلا را در نظر داشته باشید. با فرمول زیر میتوانید به راحتی با ماشین حساب شخصی نیز قیمت نهایی طلا را محاسبه کنید.

قیمت نهایی طلا = وزن طلا * قیمت روز طلا * (1+اجرت ساخت) * (1+سود طلا فروش) + مالیات اجرت و سود طلا فروش

در نظر داشته باشید برای محاسبه مبلغ نهایی وزن سنگ و موارد دیگر را باید از وزن نهایی طلا کسر کنید.

محاسبه مالیات طلا

در دی ماه سال 1400 اصل طلای خریداری شده معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد و مالیات تنها برای سود طلا فروش و اجرت ساخت باید پرداخت شود.